Denne webshop er ikke aktiv.

Ved at benytte denne hjemmeside, www.suinui.dk, accepterer du, at vi bruger cookies. 


SIDENS EJER OG ADRESSE


Denne hjemmeside er drevet og ejet af: 

Sui Nui Aps 

CVR: 40472762 

Email: suinui@suinui.dk 

Tlf.: 24483319 


GENERELT


Vi indsamler kun dine personlige data der hvor dine informationer er relevante for din aktivitet i forbindelse med SUI NUI Aps. Vi opbevarer dine data så længe det er os pålagt i forhold til overholdelse af gældende regler og love, eller så længe det er relevant i forhold til det formål informationerne blev indsamlet til.


Når vi indsamler, behandler og bruger dine personlige data, vil vi altid rette os efter relevante love og regler. 


Dine data er kun tilgængelige for en begrænset gruppe af betroede medarbejdere med systemadgang, og som er underlagt regler om fortrolighed. disse er SUI NUI ansatte, og ansatte ved de virksomheder der administrerer vores systemer. 


Når du besøger vores websted indsamler og behandler vi følgende informationer: et unikt id og teknisk information om din computer, tablet eller mobil, din ip-adresse, geografisk lokation, samt hvordan du navigerer og interagerer på vores websted. Vi og vores partnere benytter forskellige cookies. det er muligt for dig at slette eller blokere for cookies lokalt. 


HVAD ER COOKIES?


En cookie er en lille data-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg, og for at kunne genkende computeren. En cookie er ikke et program og indeholder ikke virus. 


INDSAMLING AF DATA


Vi indsamler bla. informationer som navn, emailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis forskellig fra postadresse), telefonnummer og betalingsinformationer. Vi sporer også demografiske parametre såsom alder og køn.  


SUI NUI indsamler og bruger data, når du gør følgende:


- besøger vores websted

- anmelder vores websted

- sender os spørgsmål, klager eller feedback


EKSTERNE DATAPARTNERE


Vi sælger ikke dine personlige data til tredjeparter og vi overfører ikke data til tredjelande. 

Hvis du vælger at anmelde vores websted, vil dine data blive overført til den relevante anmeldelsesservice.


Vores websted er hostet eksternt. Hosten agerer som vores databehandler. Alle personlige data, som du leverer til vores websted lagres på deres respektive servere. 


For på bedste vis at kunne levere vores ydelser, benytter vi ydelser fra eksterne partnere. Disse partnere bearbejder data og i nogle tilfælde personlige informationer i forbindelse med den ydelse de leverer til os. Vores eksterne partnere behandler kun personlige data efter vores anvisninger og i overensstemmelse med de krav lovgivningen stiller. 


Vi har indgået aftale med vores databehandlingspartnere, hvilket er vores garanti for, at de overholder de gældende regler for beskyttelse af dine personlige data.

    

DINE RETTIGHEDER


Værende den registrerede har du en række rettigheder, som du til enhver tid har ret til at få oplyst. De er som følger:


- at have adgang til / rette i dine personlige data

- slette dine personlige data


Du har ret til at klage over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive en klage til rette myndighed. 


Hvis du ikke længere ønsker, at vi skal behandle eller opbevare dine personlige data, eller du ønsker at begrænse vores behandling af dine personlige data, kan du sende os en anmodning herom på suinui@suinui.dk